Yhteystiedot

Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan hallituksen pysyviä jäseniä on kolme perustajatahoa: Suomen ev.lut. kirkko, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Suomen Mielenterveysseura. Puheenjohtajuus kiertää näiden tahojen edustajien kesken. Lisäksi kaksivuotiskausittain valitaan yksi vaihtuva jäsen.

Hallitus 2018-2019

Tatjana Pajamäki (pj) / Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Auttavat puhelin- ja verkkopalvelut, tatjana.pajamaki @ mll.fi

Susanna Winter / Suomen Mielenterveysseura, Valtakunnallinen kriisipuhelin, susanna.winter @ mielenterveysseura.fi

Kimmo Nieminen / Suomen ev.lut. kirkko, Kirkon keskusteluapu, kimmo.nieminen @ evl.fi

Niina Mäkinen / Imetyksen tuki, niina.makinen @ imetys.fi