Yhteystiedot

Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan hallituksen pysyviä jäseniä on kolme perustajatahoa: Suomen ev.lut. kirkko, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Mieli – Suomen Mielenterveys ry. Puheenjohtajuus kiertää näiden tahojen edustajien kesken. Lisäksi kaksivuotiskausittain valitaan yksi vaihtuva jäsen.

Hallitus 2020-2021

Susanna Winter (pj) / MIELI Suomen Mielenterveys ry, Kriisipuhelin, susanna.winter @ mieli.fi

Tatjana Pajamäki / Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Auttavat puhelin- ja verkkopalvelut, tatjana.pajamaki @ mll.fi

Kimmo Nieminen (verkkosivujen päivitys) / Suomen ev.lut. kirkko, Kirkon keskusteluapu, kimmo.nieminen @ evl.fi

Minttu Tavia / Ehyt ry, Ehkäisevä päihdetyö, minttu.tavia @ ehyt.fi