Siirry suoraan sisältöön

Delegationen för telefon- och webbhjälparnas etiska principer (PuhEet)

Suomeksi

Delegationen utarbetade de etiska principerna hösten 1994. Den senaste uppdateringen godkändes 9.11.2016. Telefon- och webbhjälpstjänster som hör till delegationen följer dessa principer i sin verksamhet.

De etiska principerna

Som medlemmar i delegationen godkänns instanser som erbjuder telefon- och webbhjälpstjänster och förbinder sig till de etiska principerna samt Dataombudsmannens byrå.

Dessa medlemmar ger telefon- och webbhjälp på svenska:

Kyrkans samtalsjänst

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Alla tjänster inom samtalshjälpen finns på finska och svenska.

Telefonjourens nummer är 0400 22 11 90.

Vi har jour varje kväll kl. 20-24. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Chattjouren

Samtalen i chatten förs i enrum och du förblir anonym för den jourhavande. Chattjouren är öppen måndag till torsdag kl. 18-20.

Samtalstjänstens nätjour

Ditt meddelande besvaras inom en eller ett par dagar.

Brevjouren

Skriv ett brev och skicka det till adressen Församlingarnas brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors.

Meddela namn och adress om du vill ha svar på ditt brev.

Kristelefon

Kristelefon erbjuder hjälp och stöd i svåra livssituationer. Befinner du dig i en svår livssituation eller har du upplevt något uppskakande? Har ditt liv plötsligt förändrats och känns det oöverkomligt? Känner du att du inte längre orkar ensam med dina bekymmer? Har du självdestruktiva tankar? Är du orolig för en närstående eller vän och inte vet vad du skall göra?

Kristelefonens telefonnummer 09 2525 0112
Telefonjouren är öppen:
må, on kl. 16-20
ti, to och fr kl.9-13.

Mieli – Psykisk hälsa Finland rf
www.mieli.fi/kristelefon

Brottsofferjouren (RIKU)

Brottsofferjourens (RIKU) uppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning bland annat genom att producera stöd- och rådgivningstjänster med låg tröskel.

Via webbplatsen kan du även lämna en kontaktbegäran. Då kontaktar vi dig inom fem vardagar.

Rikunet är en personlig tjänst för brottsoffer, deras närmaste eller vittnen i brottsärenden. Rikunet är en konfidentiell och datasäker nättjänst där du kan ställa frågor anonymt.

Cancerorganisationer

Cancerorganisationernas rådgivningstjänst kan du kontakta oberoende var du befinner dig i Finland. Du kan fråga om cancersjukdomen, behandlingen, rehabiliteringen, ärftligheten, screeningarna eller möjligheterna att få ekonomiskt stöd.

Telefontjänsten

Telefontjänstens nummer är 0800 19414. Sjukskötaren svarar i telefon på måndagar och torsdagar kl. 10–18 och på tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 10–15.

E-postrådgivning

Du kan också skicka e-post till rådgivningstjänsten. Personalen svarar på e-post under rådgivningstjänstens öppethållningstider. Du kan också skicka e-post och be personalen ringa dig.

Ta kontkat med formuläret Rådfråga sjukskötaren

neuvonta@cancer.fi

Chat

Rådgivningstjänsten ger också möjlighet att chatta antingen på tumanhand med sjukskötaren eller i grupp. Du kan boka tid för chat med sjukskötaren eller gruppchat här. På chatten kan du diskutera under ditt eget namn eller skapa dig en pseudonym.

Sakkunnigstötare.fi

HelsingforsMission / Krisjouren för unga

Krisjouren för unga har som mål att minska ensamhet och psykisk ohälsa bland 12-29 åriga svenskspråkiga ungdomar och unga vuxna samt deras närstående. Krisjouren för unga erbjuder gratis och anonymt samtalsstöd för 12-29-åriga unga, unga vuxna och deras närstående.

Krisjouren för unga har telefonjour på måndagar mellan kl 9-11. Det går också bra att maila oss på krisjouren@helsinkimissio.fi

Kvinnolinjen

Kvinnolinjen finns till för alla kvinnor och flickor som har upplevt våld, hot eller rädsla. Konfidentiellt och också anonymt.

Avgiftsfri stödtelefon 0800 02400 på svenska ons 16-20.

På webben dygnet runt Frågor & Svar -service

Maria Akademi

Öppen linje riksomfattande telefonjour för kvinnor som använder våld eller är rädda för att använda våld.

Tel. 09 7562 2260 tis och ons kl. 16-18, fre kl. 12-14 (även på svenska). Klienten erbjuds en möjlighet att träffa en utbildad Demeter-terapeut och att arbeta i grupp i Helsingfors och i Tammerfors. Klienter som bor på annan ort erbjuds individuella samtal per telefon.

Minneslinjen telefonservice

Minneslinjens stödtelefon bjuder på rådgivning av minnessjukdomar och vård- och tjänstleverantörer på svenska på tisdagar ( kl. 14-17 ) på numret 09 8766 550 ( 0,08/min + lna). På samtalen svara experter inom minnevården.

Alzheimer centralförbundet är en  folkhälso-, patiets- och intressebevaknings organisation för minnessjuka människors och deras närstående. På våra hemsidor hittar du information om minnet, minnessjukdomar och vår verksamhet samt berättelser ur livet.

Nolllinjen mot våld i nära relationer

Nollinjen mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor.
Nollinjen 080 005 005 är en nationell, avgiftsfri hjälptelefon för alla som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relationer. På Nollinjen arbetar kompetenta och erfarna yrkespersoner inom hälso- och sjukvården. De lyssnar och ger dig stöd och råd dygnet runt, under årets alla dagar. Nollinjen betjänar på finska, svenska och engelska.

Suvanto-linjen – För Trygg Ålderdom

Suvanto-linjen 0800-06776 är en hjälpande telefon för äldre som i sina nära förhållanden blivit illa behandlade eller utsatta för våld.  Telefonjour är tisdagar och torsdagar kl 12-16.
Juridisk rådgivning kan fås under jämna veckor onsdagar kl 16-18 på samma telefonnummer.  Samtalen är avgiftsfria.
För Trygg Ålderdom – Suvanto rf upprätthåller den riksomfattande hjälpande telefonjouren Suvanto-linjen. Hjälpande telefonen finns till för seniorer som utsatts för illa behandling eller våld i sina nära eller andra förtroliga förhållanden. Också anhöriga, personal och andra som lagt märke till problemet kan ta kontakt. Man kan ringa, även anonymt, om man är bekymrad för egen del, eller en närstående åldrings välmående eller trygghet. Telefonjouren sköts av professionella hjälpare och utbildade volontärer som är väl insatta i frågor om ämnet. Samtalen är konfidentiella. Alla som svarar är bundna av tystnads- och sekretessplikt.