Siirry suoraan sisältöön

Mikä on PuhEet?

På svenska

Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta (PuhEet) huolehtii siitä, että sen piiriin hyväksyttyjen auttavien puhelin- ja verkkopalvelujen toiminta toteutuu laadukkaana ja että toiminta on eettisesti perusteltua ja kestävää.

PuhEet perustettiin vuonna 1994 puhelinauttamistyötä tekevien järjestöjen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyönä. Neuvottelukunnan jäseniksi hyväksytään puhelin- ja verkkoauttamisen eettisiin periaatteisiin sitoutuneet puhelin- ja verkkoauttamispalveluja tarjoavat tahot sekä Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Neuvottelukunta laati eettiset periaatteet syksyllä 1994. Viimeisin päivitetty muoto hyväksyttiin 9.11.2016. Neuvottelukuntaan kuuluvat puhelin- ja verkkoauttajat noudattavat näitä periaatteita toiminnassaan.

Neuvottelukunta toimii puhelin- ja verkkoauttamistyön laadun edistäjänä. Neuvottelukunta kutsuu asiantuntijoita alustamaan kokouksia, käy keskustelua ja jakaa tietoa palvelujen kehittämisen kannalta oleellisista asioista. Se tekee selvityksiä ja tarvittaessa antaa kannanottoja ja tiedotteita. Kukin jäsen voi esittää ehdotuksia neuvottelukunnan toimintaan ja kokouksen asialistalle.

Neuvottelukunnan hallituksen pysyvinä jäseninä ovat Kirkon keskusteluapu (Suomen ev.lut. kirkko), MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Kriisipuhelin sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Auttavat puhelin- ja nettipalvelut. Yksi neuvottelukuntaan kuuluvista jäsentahoista osallistuu hallitukseen vaihtuvana jäsenenä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtaja tulee vuorotellen kustakin hallituksen pysyvästä jäsentahosta.

PuhEet-logot [pdf]

tagit: puhelinauttaminen verkkoauttaminen auttava puhelin netti apua