Yhteystiedot

Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan hallituksen pysyviä jäseniä on kolme perustajatahoa: Suomen ev.lut. kirkko, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Suomen Mielenterveysseura. Puheenjohtajuus kiertää näiden tahojen edustajien kesken. Lisäksi kaksivuotiskausittain valitaan yksi vaihtuva jäsen.

Hallitus 2016-2017

Titi Gävert, pj / Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Kirkon keskusteluapu, titi.gavert @ evl.fi, p. 050 3264 789

Tatjana Pajamäki / Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Auttavat puhelin- ja verkkopalvelut, tatjana.pajamaki @ mll.fi

Susanna Winter / Suomen Mielenterveysseura, Valtakunnallinen kriisipuhelin, susanna.winter @ mielenterveysseura.fi

Elina Nikulainen / Naisten linja, elina.nikulainen @ naistenlinja.fi